Обов'язкове страхування працівників відомчої та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)

Обов'язкове страхування працівників відомчої та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин здійснюється на підставі Порядку та Постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1995 № 232.
 
Договір страхування необхідний:

  1. Підприємствам, установам, організаціям (юридичним особам), які мають підрозділи відомчої та місцевої пожежної охорони, добровільні пожежні дружини (команди):
  • нафтогазовидобувні підприємства;
  • шахти;
  • автотранспортні підприємства;
  • машинобудівні підприємства;
  • підприємства легкої промисловості;
  • переробні підприємства, підприємства харчової промисловості та ін.
  2. Виконавчим комітетам відповідної ради, за рахунок бюджету якого міститься підрозділ місцевої пожежної охорони.
 
Застрахованими за Договором страхування можуть бути: працівники відомчої та місцевої пожежної охорони, члени добровільних пожежних дружин (команд), які виконують згідно з чинним законодавством України функції гасіння пожеж і ліквідації наслідків аварії.
 
Страховим ризиком є:

 • смерть;
 • поранення (контузія, травма або каліцтво);
 • захворювання, одержані під час ліквідації пожежі або наслідків аварії.
 
Розмір страхової суми встановлюється в межах десятирічної заробітної плати Застрахованої особи за його посадою на день укладення договору страхування.

Розмір страхового платежу залежить від кількості Застрахованих осіб, розміру страхової суми, страхового тарифу, наявності страхових випадків у попередні роки страхування і не може перевищувати 2% від страхової суми на кожного застрахованого.

Термін дії Договору страхування - 1 рік.

Територія дії Договору - Україна.
 
Страхова виплата:

  1. У разі загибелі або смерті Застрахованої особи його спадкоємцям виплачується 100% страхової суми;
  2. За шкоду, заподіяну здоров'ю Застрахованої особи внаслідок виконання обов'язків щодо гасіння пожеж або ліквідації наслідків аварії, ХМСК здійснює одноразову виплату у разі встановлення Застрахованій особі:
  • I групи інвалідності - 100% страхової суми;
  • ІІ групи інвалідності - 90% страхової суми;
  • ІІІ групи інвалідності - 70% страхової суми.
  3. У разі тимчасової втрати працездатності Застрахованій особі виплачується 0,2% страхової суми за кожну добу, але не більше 50% страхової суми.