Страхування від нещасних випадків

Страхування від нещасних випадків може мати обов'язкову або добровільну форми. Також страхування від нещасних випадків може здійснюватися за правилами, які передбачають лише індивідуальне або лише колективне страхування, а також за правилами, що охоплюють ці обидві організаційні форми проведення страхування.

Страхова сума визначається за погодженням між страховиком і страхувальником. Під час визначення розміру страхового внеску страховик враховує ступінь ризику страхувальника. Страхувальник має право сплатити страхову премію готівкою чи безготівково, одноразово або частинами відповідно до договору страхування. Після сплати страхового внеску страхувальнику видається страховий поліс. Договір страхування може бути укладений на строк до 1 року або на інший, обумовлений договором.

Під час укладання договору страхування страхувальник має право призначити вигодонабувача для отримання страхової виплати у разі смерті від нещасного випадку.

Не можуть бути застрахованими особи, визнані у встановленому порядку недієздатними; непрацюючі інваліди І (і II, III) групи; хворі на нервові та психічні захворювання (наприклад, пухлини головного та спинного мозку, епілепсію), СНІД.

Договір страхування укладається на основі усної чи письмової заяви страхувальника. У договорі страхування чітко визначаються права й обов'язки сторін страхової угоди. Так, страхувальник має право на отримання страхової суми або її частини; дострокове припинення договору страхування у період його дії, якщо договором це обумовлено.

На страхувальника договором страхування покладаються певні обов'язки. Зокрема, страхувальник має сплатити страховику премію в розмірі та порядку, визначеним в договорі страхування; повідомити страховику інформацію, що суттєво впливає на зміну ступеня ризику. У разі настання нещасного випадку страхувальник повинен: повідомити про це страховика в письмовій формі впродовж часу, обумовленого договором страхування; виконувати призначення лікаря й докладати всіх зусиль для зведення до мінімуму наслідків нещасного випадку.

Харківська муніципальна страхова компанія зі свого боку зобов’язується виплатити страхову суму (її частину) у разі настання страхового випадку; при відмові у виплаті страхової суми письмово повідомити страхувальника (застрахованого, вигодонабувача) про причини цієї відмови.

Після вирішення страховиком питання про можливість і розмір виплати, остання здійснюється впродовж визначеного в договорі страхування часу.
 
Настання страхового випадку тягне за собою виплату страховиком:

  • у разі смерті застрахованого — 100 % страхової суми;
  • у разі призначення застрахованому первинної інвалідності — суми, яка визначається у відсотках до страхової суми залежно від встановленої групи інвалідності;
  • у разі тимчасової втрати працездатності внаслідок нещасного випадку виплата здійснюється в певному відсотку до страхової суми, обумовленої договором страхування.
 
Індивідуальне страхування від нещасних випадків може поширюватися на дітей. Тоді страхувальниками виступають батьки, інші родичі дитини, з якими вона проживає, або опікуни (піклувальники). На страхування приймаються діти віком від 1 до 16 років.