Розкриття інформації

Опис
Опис 2021
Виписка із ЄДР
Свідоцтво (а) про державну реєстрацію випуску акцій
Річний звіт емітента
-2011
-2012
-2013
-2014
-2015
-2016
-2017
-2018

-2019
-2020


Річна інформація емітента цінних паперів
-2016
-2017
-2018


-2019

- Дата опублікування інформації 28.04.2017
- Дата опублікування інформації 30.04.2018
- Дата опублікування інформації 28.04.2019
- Дата опублікування інформації 28.04.2019
- Дата опублікування інформації 28.04.2019
- Дата опублікування інформації 22.04.2020
- Дата опублікування інформації 22.04.2020
- Дата опублікування інформації 22.04.2020
- Дата опублікування інформації 22.04.2020
-2020

- Дата опублікування інформації 30.04.2021
- Дата опублікування інформації 30.04.2021
- Дата опублікування інформації 30.04.2021
- Дата опублікування інформації 30.04.2021
Повідомлення про проведення загальних зборів
-2011
-2012
-2013
-2014
-2015
-2016
-2017
-2018

-2019
-2020
-2021
- Дата оприлюднення інформації 19.03.2014
- Дата оприлюднення інформації 19.03.2015
- Дата оприлюднення інформації 17.03.2016
- Дата оприлюднення інформації 23.03.2016
- Дата оприлюднення інформації 27.03.2018
- Дата оприлюднення інформації 21.03.2019
- Дата оприлюднення інформації 13.03.2020
- Дата оприлюднення інформації 26.03.2021
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів
-2014
-2017


- Дата оприлюднення інформації 20.11.2017
Протоколи про підсумки голосування загальних зборів акціонерів
-2011
-2012
-2013
-2014
-2015
-2016
-2017


-2018
- Дата оприлюднення інформації 18.12.2017
- Дата оприлюднення інформації 11.05.2018
Протоколи загальних позачергових загальних зборів
-2014

Особлива інформація емітента
-2012
-2014
-2015
-2016

-2017


-2018
-2019


-2020-2021- Дата оприлюднення інформації 26.04.2016
- Дата оприлюднення інформації 16.05.2016
- Дата оприлюднення інформації 04.05.2017
- Дата оприлюднення інформації 20.12.2017
- Дата оприлюднення інформації 07.05.2018
- Дата оприлюднення інформації 15.05.2019
- Дата оприлюднення інформації 15.05.2019
- Дата оприлюднення інформації 15.05.2019
- Дата оприлюднення інформації 23.04.2020
- Дата оприлюднення інформації 23.04.2020
- Дата оприлюднення інформації 23.04.2020
- Дата оприлюднення інформації 23.04.2020
- Дата оприлюднення інформації 11.06.2020
- Дата оприлюднення інформації 11.06.2020
- Дата оприлюднення інформації 11.06.2020
- Дата оприлюднення інформації 11.06.2020
- Дата оприлюднення інформації 11.06.2020
- Дата оприлюднення інформації 16.06.2020
- Дата оприлюднення інформації 16.06.2020
- Дата оприлюднення інформації 16.06.2020
- Дата оприлюднення інформації 16.06.2020
- Дата оприлюднення інформації 16.06.2020
- Дата оприлюднення інформації 14.09.2020
- Дата оприлюднення інформації 14.09.2020
- Дата оприлюднення інформації 14.09.2020
- Дата оприлюднення інформації 14.09.2020
- Дата оприлюднення інформації 14.09.2020
- Дата оприлюднення інформації 14.09.2020
- Дата оприлюднення інформації 14.09.2020
- Дата оприлюднення інформації 14.01.2021
- Дата оприлюднення інформації 14.01.2021
- Дата оприлюднення інформації 14.01.2021
- Дата оприлюднення інформації 14.01.2021
- Дата оприлюднення інформації 14.01.2021

- Дата оприлюднення інформації 27.04.2021
- Дата оприлюднення інформації 27.04.2021
- Дата оприлюднення інформації 27.04.2021
- Дата оприлюднення інформації 27.04.2021
- Дата оприлюднення інформації 27.04.2021
- Дата оприлюднення інформації 27.04.2021
Відомості про склад наглядової ради, склад правління, власників істотної участі - Дата оновлення інформації 04.05.2017
- Дата оновлення інформації 07.05.2018
- Дата оновлення інформації 15.05.2019
- Дата оновлення інформації 05.02.2020
- Дата оновлення інформації 17.06.2020
- Дата оновлення інформації 11.09.2020
- Дата оновлення інформації 14.01.2021
- Дата оновлення інформації 30.04.2021
- Дата оновлення інформації 01.07.2021
- Дата оновлення інформації 01.07.2021

Згідно Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг":

" Частина 1 Стаття 12. Право клієнта на інформацію

Клієнт має право доступу до інформації щодо діяльності фінансової установи. Фінансові установи зобов'язані на вимогу клієнта в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", надати таку інформацію:

{Абзац перший частини першої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1170-VII від 27.03.2014}

1) відомості про фінансові показники діяльності фінансової установи та її економічний стан, які підлягають обов'язковому оприлюдненню;

2) перелік керівників фінансової установи та її відокремлених підрозділів;

3) перелік послуг, що надаються фінансовою установою;

4) ціну/тарифи фінансових послуг;

5) кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи перевищують п'ять відсотків;

6) іншу інформацію з питань надання фінансових послуг та інформацію, право на отримання якої закріплено в законах України."