Страхування вантажів та багажу

Страхування вантажів та багажу спрямоване на захист майнових інтересів, які пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням вантажем (багажем).

Страхувальниками можуть бути власник вантажу, відправник вантажу, одержувач вантажу, перевізник вантажу.

Страхувальники мають право при укладанні Договору страхування призначати Вигодонабувача - фізичну або юридичну особу, яка має законний інтерес у застрахованому вантажеві (багажеві) та переважне право на отримання страхового відшкодування у разі настання страхового випадку.

Страховим випадком є пошкодження, знищення або втрата (зникнення безвісти) застрахованого вантажу при його перевезенні, починаючи з моменту, коли вантаж взятий зі складу в пункті відправлення до моменту, коли вантаж буде доставлений в пункт призначення (включаючи перевантаження та зберігання на складах у пунктах перевантаження) незалежно від способу його транспортування.
 
Існує кілька основних умови страхування вантажів і багажу:

«З відповідальністю за всі ризики»
За Договором страхування, укладеним на підставі цієї умови, відшкодовуються збитки від пошкодження, знищення чи повної втрати всього або частини вантажу (багажу), які відбулися у наслідку:

 • крадіжки, грабежу, розбійного нападу;
 • навмисного або ненавмисного пошкодження вантажу третіми особами;
 • зникнення вантажу разом з перевізним засобом, вогню, вибуху, дорожньо-транспортної події, аварій, стихійних явищ і тому подібного.
 
«З відповідальністю за часткову аварію»
За Договором страхування, укладеним на підставі цієї умови, відшкодовуються збитки від пошкодження, знищення або втрати всього або частини вантажу (багажу) у результаті

 • дії вогню, блискавки і вибуху;
 • бурі, вихору або інших стихійних лих;
 • аварії із засобом перевезення;
 • посадки морського чи річкового судна на мілину, викидання на берег, затоплення або перекидання морського чи річкового судна, ліхтера або баржі;
 • розвантаження вантажу та / або багажу в порту лиха, якщо воно було викликане ризиками, від впливу яких здійснювалося страхування;
 • провалу мостів, руйнування будівель складу;
 • пожежі на засобі перевезення, а також заходів, прийнятих для рятування вантажу та / або багажу або гасіння пожежі;
 • зникнення морського, річкового або повітряного судна безвісти;
 • нещасних випадків при прийомі засобом перевезення палива;
 • падежу тварин і птахів, викликаного аварією із засобом перевезення;
 • поломки і бою предметів, особливо підвладних поломці і бою, викликаних аварією із засобом перевезення;
 • нещасних випадків при завантаженні на засіб перевезення;
 • проникнення морської, річкової або озерної води в морське або річкове судно, ліхтер, баржу, трюм, інший засіб перевезення, контейнер або місце зберігання;
 • падіння повітряного судна, його частин або вантажів на засіб перевезення.
 
«Без відповідальності за пошкодження, крім випадків аварії»
За Договором страхування, укладеним на підставі цієї умови, відшкодовуються збитки від знищення або втрати всього або частини вантажу (багажу) у результаті:

 • дії вогню, блискавки і вибуху, включаючи пошкодження вантажу та / або багажу;
 • бурі, вихору або інших стихійних лих;
 • аварії із засобом перевезення, включаючи пошкодження вантажу та / або багажу;
 • посадки морського чи річкового судна на мілину, викидання на берег, затоплення або перекидання морського чи річкового судна, ліхтера або баржі;
 • розвантаження вантажу та / або багажу в порту лиха, якщо воно було викликане ризиками, від впливу яких здійснювалося страхування;
 • провалу мостів, руйнування будівель складу;
 • пожежі на засобі перевезення, а також заходів, прийнятих для рятування вантажу та / або багажу або гасіння пожежі;
 • зникнення морського, річкового або повітряного судна безвісти;
 • нещасних випадків при завантаженні на засіб перевезення;
 • нещасних випадків при розвантаженні з засобу перевезення;
 • падіння повітряного судна, їх частин або вантажів з нього на засіб перевезення.
 
«З відповідальністю за обраними ризиками»
За Договором страхування, укладеним на підставі цієї умови, відшкодовуються збитки, отримані від знищення, пошкодження або втрати вантажу (багажу) у результаті:

 • вогневих ризиків (вогонь, удар блискавки, вибух);
 • стихійного лиха (урагану, вихору, смерчу, бурі, шторму, цунамі, граду, зливових дощів, тиску снігового шару, повені, виверження вулкана, землетруси, зсуву, селю, гірських обвалів і сходу лавин та інших стихійних лих, якщо вони передбачені договором страхування);
 • затоплення (підтоплення або затоплення через атмосферні опади, а також при аварії системи пожежогасіння, водопровідної, опалювальної, каналізаційної мережі або при гасінні пожежі);
 • нещасного випадку при завантаженні, розвантаженні, перевантаженні, складуванні чи укладанні вантажу (багажу);
 • аварії із засобом перевезення;
 • протиправних дій третіх осіб (крадіжка, грабіж, розбій, навмисне або необережне знищення, пошкодження вантажу (багажу) третіми особами).
 
Страхова сума встановлюється за згодою Сторін в межах дійсної вартості вантажу (багажу), що вказана в перевізних документах і додаткової страхової вартості (вартість здійснення перевезення, упакування, митне оформлення, очікуваний прибуток від реалізації).

Розмір страхового тарифу залежить від умов страхування; найменування вантажу; вартості, способу і маршруту перевезення; терміну страхування.

Страховий платіж (страхова премія) - плата за страхування, яку Страхувальник зобов'язаний внести Страховику згідно з Договором страхування.

Сума страхового платежу визначається виходячи із страхової суми і страхового тарифу.

Договором страхування може бути передбачена франшиза - частина збитку, що не відшкодовується Страховиком при настанні страхового випадку.

Розмір франшизи може бути встановлений як в абсолютній величині, так і в процентному відношенні до страхової суми.