Раскрытие информации

Описание
Описание 2021
Выписка из ЕГР
Свидетельство (а) о государственной регистрации выпуска акций
Финансовая отчетность
-2011
-2012
-2013
-2014
-2015
-2016
-2017
-2018

-2019
-2020


Годовая информация эмитента ценных бумаг
-2016
-2017
-2018


-2019

- Дата опубликования информации 28.04.2017
- Дата опубликования информации 30.04.2018
- Дата опубликования информации 28.04.2019
- Дата опубликования информации 28.04.2019
- Дата опубликования информации 28.04.2019
- Дата опубликования информации 22.04.2020
- Дата опубликования информации 22.04.2020
- Дата опубликования информации 22.04.2020
- Дата опубликования информации 22.04.2020
-2020

- Дата опубликования информации 30.04.2021
- Дата опубликования информации 30.04.2021
- Дата опубликования информации 30.04.2021
- Дата опубликования информации 30.04.2021
Сообщение о проведении общих собраний
-2011
-2012
-2013
-2014
-2015
-2016
-2017
-2018

-2019
-2020
-2021
- Дата опубликования информации 19.03.2014
- Дата опубликования информации 19.03.2015
- Дата опубликования информации 17.03.2016
- Дата опубликования информации 23.03.2017
- Дата опубликования информации 27.03.2018
- Дата опубликования информации 21.03.2019
- Дата опубликования информации 13.03.2020
- Дата опубликования информации 26.03.2021
Сообщение о проведении внеочередных общих собраний
-2014
-2017


- Дата опубликования информации 20.11.2017
Протоколы об итогах голосования общего собрания акционеров
-2011
-2012
-2013
-2014
-2015
-2016
-2017


-2018
- Дата опубликования информации 18.12.2017
- Дата опубликования информации 11.05.2018
Протоколы общих внеочередных общих собраний
-2014

Особая информация эмитента
-2012
-2014
-2015
-2016

-2017


-2018
-2019


-2020-2021- Дата опубликования информации 26.04.2016
- Дата опубликования информации 16.05.2016
- Дата опубликования информации 04.05.2017
- Дата опубликования информации 20.12.2017
- Дата опубликования информации 07.05.2018
- Дата опубликования информации 15.05.2019
- Дата опубликования информации 15.05.2019
- Дата опубликования информации 15.05.2019
- Дата опубликования информации 23.04.2020
- Дата опубликования информации 23.04.2020
- Дата опубликования информации 23.04.2020
- Дата опубликования информации 23.04.2020
- Дата опубликования информации 11.06.2020
- Дата опубликования информации 11.06.2020
- Дата опубликования информации 11.06.2020
- Дата опубликования информации 11.06.2020
- Дата опубликования информации 11.06.2020
- Дата опубликования информации 16.06.2020
- Дата опубликования информации 16.06.2020
- Дата опубликования информации 16.06.2020
- Дата опубликования информации 16.06.2020
- Дата опубликования информации 16.06.2020
- Дата опубликования информации 14.09.2020
- Дата опубликования информации 14.09.2020
- Дата опубликования информации 14.09.2020
- Дата опубликования информации 14.09.2020
- Дата опубликования информации 14.09.2020
- Дата опубликования информации 14.09.2020
- Дата опубликования информации 14.09.2020
- Дата опубликования информации 14.01.2021
- Дата опубликования информации 14.01.2021
- Дата опубликования информации 14.01.2021
- Дата опубликования информации 14.01.2021
- Дата опубликования информации 14.01.2021
- Дата опубликования информации 27.04.2021
- Дата опубликования информации 27.04.2021
- Дата опубликования информации 27.04.2021
- Дата опубликования информации 27.04.2021
- Дата опубликования информации 27.04.2021
- Дата опубликования информации 27.04.2021
Сведения о составе наблюдательного совета, составе правления, владельцах существенного участия - Дата обновления информации 04.05.2017
- Дата обновления информации 07.05.2018
- Дата обновления информации 15.05.2019
- Дата обновления информации 05.02.2020
- Дата обновления информации 17.06.2020
- Дата обновления информации 11.09.2020
- Дата обновления информации 14.01.2021
- Дата обновления информации 30.04.2021
- Дата обновления информации 01.07.2021
- Дата обновления информации 01.07.2021

Згідно Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг":

" Частина 1 Стаття 12. Право клієнта на інформацію

Клієнт має право доступу до інформації щодо діяльності фінансової установи. Фінансові установи зобов'язані на вимогу клієнта в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", надати таку інформацію:

{Абзац перший частини першої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1170-VII від 27.03.2014}

1) відомості про фінансові показники діяльності фінансової установи та її економічний стан, які підлягають обов'язковому оприлюдненню;

2) перелік керівників фінансової установи та її відокремлених підрозділів;

3) перелік послуг, що надаються фінансовою установою;

4) ціну/тарифи фінансових послуг;

5) кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи перевищують п'ять відсотків;

6) іншу інформацію з питань надання фінансових послуг та інформацію, право на отримання якої закріплено в законах України."